Αθανάσιος Καραμάνης
Άρχων πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως

Δελτίο τύπου