Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Ψαλτικός Χορός
(14.4.2006)

Διδάσκων: Μιλτιάδης Παππάς, οφικκιάλιος άρχων δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε

 

 

H ακολουθία του Ευχελαίου-Β΄ (ΜΣΘ 14.4.2006) mp3 (3,71ΜB)
Ο ψαλτικός χορός του ΜΣΘ υπό την διεύθυνση του κ.Μιλτιάδη Παππά ψάλλει ύμνους της Μ.Εβδομάδας (14.4.2006)