ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Χένσελ και Γκρέτελ
Κυριακή 1η Απριλίου 2007 / 19:00

Αμφιθέατρο
Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα - Γενικά στοχεία

Πρόγραμμα «Παις…όπερα!»

"La Boheme"
Παλαιότερη Συνεργασία Όπερας Θεσσαλονίκης
& Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίες ( πρόβα της 30ης Μαρτίου 2007)
που τραβήχθηκαν για λογαριασμό του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης από τον Βασίλη Βέτσο.