Σχεδιάζω το μέλλον μου

Η ομάδα ηχοληψίας (μαθητές της Α' Λυκείου), με την επιμέλεια
του καθηγητή κ. Γιώργου Σταματίου, ερεύνησε τις
επαγγελματικές διεξόδους καθώς και τις δυνατότητες
συνέχισης σπουδών ενός απόφοιτου του Μουσικού
Σχολείου. Τα αποτελέσματα και κάποια αντιπροσωπευτικά
επαγγέλματα, παρουσιάζονται στην αίθουσα της
Βιβλιοθήκης του Μ.Σ.Θ. την Τρίτη 8 Μάη, ώρα 13.30.