Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη "Κωνσταντίνα Κιατύπη"

Νέες προσκτήσεις *

Γιώργου Λεωτσάκου
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΡΕΡ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ
Μουσείο Μπενάκη
- ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γιάννης Α. Παπαϊωάννου
24 Πρελούδια για πιάνο
Πιάνο: Σπύρος Τσελέντης
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δωρεά Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας
Δωρέα Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

* Οι νέες αυτές προσκτήσεις έγιναν στο πλαίσιο ανταλλαγής δώρων κατά την εκδρομή της Β' Λυκείου 2006
στην Κέρκυρα. Εκ μέρους του Μ.Σ.Θ. δόθηκε ως δώρο η ψηφιακή παραγωγή "Να φορέσουμε τα λόγια τους"