ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επίσκεψη του Stanislas College από το Delft της Ολλανδίας
στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και Συναυλία της 21 Οκτώβρη 08

 

 

 

Πρόγραμμα επίσκεψης

Ολλανδικού σχολείου

 

Αφίσα Συναυλίας

 

Πρόγραμμα συναυλίας