ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Προέκταση εγνατίας Τ.Κ 55535 Πυλαία

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Γραφείο Διευθυντή: 2310 300 828
Γραφείο Διευθυντή: 2310 300 630
Γραφείο Μηχανοργάνωσης: 2310 330 488

Φαξ:
Γραφείο Διευθυντή: 2310 300 630

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Γυμνάσιο:
gymmsthe@sch.gr
mail@gym-mous-thess.thess.sch.gr

Λύκειο:
lykmoust@sch.gr

mail@lyk-mous-thess.thess.sch.gr