Μια σημαντική προσφορά του ΥΠΕΠΘ: Προπαρασκευαστικά τμήματα μουσικής παιδείας.

Από το έτος 2000-2001 τα Μουσικά Σχολεία, μετά από απόφαση του ΥΠΕΠΘ, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές των Δ' , Ε' και ΣΤ' τάξεων Δημοτικού να παρακολουθήσουν δωρεάν προαιρετικά μαθήματα μουσικής παιδείας.

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικά μαθήματα μουσικής παιδείας για μαθητές Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού Σχολείου
κατά τις σχολικές χρονιές:

  • 2000-2001: στον χώρο του Μουσικού Σχολείου.
  • 2001-2002:στον χώρο του Μουσικού Σχολείου.
  • 2002-2003: στον χώρο του Μουσικού Σχολείου, σε ένα παράρτημα στο κέντρο της πόλης
    και σε ένα παράρτημα στις δυτικές συνοικίες.
  • 2003-2004: στον χώρο του Μουσικού Σχολείου και στο 5ο Γ/σιο Νεάπολης ως παράρτημα στις Δυτικές Συνοικίες.

Για την χρονιές 2004-2005 και 2005-2006 δεν λειτούργησαν τα προπαρασκευαστικά τμήματα.