Σ.Μ.Ε.Α.

Από το σχολικό έτος 2003-2004 το σχολείο μας εντάχθηκε στις σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και με βάση την απόφαση που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1494 ΤΒ'/10-10-03
ιδρύθηκε τμήμα ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Τα τρία παιδιά με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στο σχολείο κατά την σχολική χρονιά
2004-2005 είναι παιδιά με προβλήματα όρασης.

Το σχολείο έχει εξοπλιστεί με ειδικό εξοπλισμό για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών,
όπως

  • εκτυπωτής Braille,
  • πρόγραμμα εκφώνησης Jaws και
  • γραφομηχανές Braille.