ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Oι σχολικές βιβλιοθήκες Γυμνασίου –Λυκείου Κάτω Πορoΐων και Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης εγκαινιάζοντας ένα πλαίσιο κοινών δράσεων
και με την προοπτική μιας κατ' ουσίαν αδελφοποίησης σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτισμού, υποδέχονται την κινητή έκθεση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου Ε.ΚΕ.ΒΙ. « Κωστής Παλαμάς » εντάσσοντας την
σ' ένα πρόγραμμα παράλληλων ενδοσχολικών δραστηριοτήτων.

Γυμνάσιο-Λύκειο Κάτω Πορoΐων: 30/10-10/11/2006
Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: 11/11-20/11/2006