Η συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της διημερίδας

"Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ"
(ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

 

 


Αντώνιος Βλέτσης
φιλόλογος, Υποδιευθυντής του Μουσικού Σχολείου Θεσ/νίκης:
«Η ψαλτική τέχνη, σύνθεση λόγου και μέλους στην καθ' ημάς Ανατολή κατά τη βυζαντινή εποχή»

 

«Άσματα από τον κανόνα της Υπαπαντής και ύμνοι του Τριωδίου»
από τη βυζαντινή χορωδία
του Μουσικού Σχολείου Θεσ/νίκης.


Χοράρχης : Μιλτιάδης Παππάς
οφικκιάλιος Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε.- καθηγητής βυζαντινής μουσικής

***

βλέπε και "ΕΠΙ - ΣΚΕΨΕΙΣ" του Βασίλη Βέτσου, καθηγητή μουσικής στο ΜΣΘ που κατετέθησαν στην ενότητα: "ΣΥZΗΤΗΣΗ"
της διημερίδας "Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ"

βλ και κριτική-άρθρο του Στέργιου Ζυγούρα: «Μεσαίωνας» vs «Βυζάντιο» - Οι χρόνοι έναρξης και λήξης θα τηρηθούν !