ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 

Επισκέπτες και φιλοξενούμενοι 2007
Μουσικές προτεραιότητες


Ομίντ Ταχμασεμπούρ
Ανοιχτό μάθημα στο Μ.Σ.Θ.

Από την επίσκεψη του Μ.Σ.Ρόδου στο Μ.Σ.Θεσσαλονίκης (Απρίλιος 2007)
Κανονάκι: Ηλίας Μαντικός
Εκδρομή Β' Λυκείου Μ.Σ.Θ. στην Κωνσταντινούπολη
(Απρίλιος 2007)
Παίζουν μαθήτριες του Μ.Σ.
του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.Από την επίσκεψη του Μ.Σ.Θ. στο Ζωγράφειο Σχολείο της Κωνσταντινούπολης. Εκδρομή Β' Λυκείου Μ.Σ.Θ. στην Πόλη
(Απρίλιος 2007)

 

Μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του Μ.Σ.Θ. σε μουσική ανάπαυλα του περιβαλλοντικού προγράμματος "Ήχος και Φύση" Κερκίνη 12.2.2007