Τί είπε ο κύριος Γιώργος Αζάς για την Πυλαία(και) για τη μουσική της;

Γιώργος Αζάς
(Μουσικό Σχολ. Θεσσαλονίκης, 21.1.2005)
Κατοχή και μπασαβιόλα!

με αφορμή μια ερώτηση για τον ξακουστό Πολίτη οργανοποιό Hλία Κανάκη (Καπούδαγλη)

Μέρος Α' (αρχείο ήχου) ....... Μέρος Β' (αρχείο ήχου)

Μέρος Α΄: Κείμενο

Ηλίας Κανάκης
Πηγή: http://www.theodorakis.name/syllogh2.html

 

 


Tουρκική Μουσική Εγκυκλοπαίδεια Τόμος Ι σελ: 387-388 αναφέρει για τον Ηλία Κανάκη :
Γέννηση :1870, Θάνατος:1930.
Η ημερομηνία θανάτου ελέγχεται ως ανακριβής, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του κ. Αζά του κ. Δεκαβάλα. Επί πλέον η εγγονές του κ.κ. Μαρία Ρίζου και Ελένη Μπόλκα -που ζούν στο Χαριλάου, μας διαβεβαιώνουν- ότι ο Ηλίας Κανάκης πέθανε το
1975, στο Φίλυρο όπου και μετακόμισε λίγα χρόνια πρίν την απαλλοτροίωση του οικοπέδου του, για να χτιστεί το γήπεδο του Άρη.

βλ.Κώστας Δεκαβάλας, Αφηγήσεις: Ψάξε...ψάξτο και θα το βρείς

βλ. & «Η Κωνσταντινούπολη στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης»
Καθημερινότητα και Μνημοσύνη

Τί είπε
ο κύριος
Γιώργος Αζάς
για την Πυλαία
(και) για τη μουσική της;
με αφορμή μια ερώτηση

για τον
ξακουστό οργ
ανοποιό
Hλία Κανάκη
(Καπούσδαγλη)

Ηλίας Κανάκης
Μέρος Α'

κατοχή και μπασαβιόλα!
Μέρος Β'