ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

θεατρική ομάδα

 

"Τα πρόσωπα του μύθου"
Αρχέτυπα Αγάπης στον Κόσμο της Τραγωδίας

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007, ώρα 19.45
Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Αντιγόνη
10.5.2006
Όρνιθες 2005
Τρωάδες 2000
Βάτραχοι 1998
Το φιόρο του Λεβάντε