ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Ψαλτικός Χορός
Θεατρική ομάδα
Λαϊκός Μουσικός
Πολιτισμός & ΜΣΘ
Χορωδία
Ορχήστρα

Εκδρομές

Εκδηλώσεις
 Καινοτομίες
Διαδικτυακό
Μαθητικό Βήμα

Παράλληλες Δραστηριότητες Διδασκόντων του Μ.Σ.Θ.

Εκπαιδευτικά προγράμματα &
Εργασίες μαθητών
 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
Εργαστήρι
Φωτογραφίας
Μουσικά Εργαστήρια
Συμπράξεις τάξεων
Σύνολο Νεότερου
Ελληνικού Τραγουδιού
M.S.TH. LATIN & JAZZ SOCIETY
Σύνολο Νεότερης
Λαϊκής Μουσικής
Φεστιβάλ - Αγώνες
Βιβλιοθήκη
Εκτός
Πρωτοκόλλου